7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA DUYURU

Değerli Üyelerimiz; 

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile alınan önlemler kapsamında 26.03.2020 tarih, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Bahse konu kanun metninde sektörümüzü ve siz değerli üyelerimizi ilgilendiren hususları ise aşağıda kısaca belirtmek isteriz.

 • Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde ile; Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da;kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.
   
 • Çek Kanunu'na eklenen geçici madde ile; 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulacaktır. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olup, kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verebilecektir. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde, ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

  Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyecek olup, infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre adli kontrol tedbirine karar verilebilecektir. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkili olacak ve Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecektir.

  Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilecek ve İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanunu'nca belirlenen itiraz usulü uygulanacaktır. Madde hükümleri, her bir suç için ancak bir kez uygulanabilecektir.
   
 • İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılarak, 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecektir.

  Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, istisnalar hariç işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmekte olup; başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu konudaki başvuru tarihini, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020'ye kadar uzatmaya yetkili olacaktır.

  İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi ile işletmelerin değişen şartlara ve olağanüstü durumlara uyum yeteneğinin artırılması amacıyla, telafi çalışması süresi iki aydan dört aya uzatılabilecektir.
   
 • 1.04.2020 tarihinden itibaren uygulanacak Konaklama Vergisi, 1.1.2021 tarihine ertelenmiştir.
   
 • Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla adli ve idari yargıda süreler 13.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.
   
 • 1/3/2020 tarihinden itibaren 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedellerinin ödenmemesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır.

Bu itibarla 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içeriğinde siz değerli üyelerimizi ve sektörümüzü ilgilendiren hususları bilgilerinize sunar, kanun metinin tam haline aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

(TÜRSAB)   

Resmi Gazete yazısı için tıklayın.

TÜM HABERLER
24  Mayıs  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
17  Mayıs  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
13  Mayıs  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
04  Mayıs  2020
TÜRSAB’ı Temsilen Erciyes BTK, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy Tarafı...
HABERİ OKU
04  Mayıs  2020
TÜRSAB’ı Temsilen Erciyes BTK, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy Tarafı...
HABERİ OKU
04  Mayıs  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
20  Nisan  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
16  Nisan  2020
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
23  Mayıs  2020
Ramazan Bayramı Kutlu Olsun
HABERİ OKU
22  Mayıs  2020
“COVID-19 GÜNCELLEME: İngiltere Vizeleri ve Göçmenlik” Hakkında Duyuru
HABERİ OKU
22  Mayıs  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Nalan Yeşilyurt, Kanal D Ana Haber Bülteni ve Star TV Ana...
HABERİ OKU
21  Mayıs  2020
Yönetim Kurulu Üyemiz Ceren Anadol Best FM'e Konuk Oluyor
HABERİ OKU
21  Mayıs  2020
TÜRSAB Koronavirüs Raporu
HABERİ OKU
21  Mayıs  2020
HES Kodu Hakkında Bilgilendirme
HABERİ OKU
20  Mayıs  2020
TÜRSAB Bilgi Teknolojileri, Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat'ın Moder...
HABERİ OKU
20  Mayıs  2020
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kalkınma Perspektifinden Turizmde Yeni Ufuklar Ca...
HABERİ OKU