abaf6394-f1de-4a59-85da-105348ea8cb9Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorularkisa-alisma-odenegi-hakkinda-sika-sorulan-sorulartruekisa-alisma-odenegi-hakkinda-sika-sorulan-sorular2020-03-30T20:02:522020-03-30T20:02:52falseKısa Çalışma Ödeneğine SGK’lı olarak çalışan herkes unvan ayrımı yapılmaksızın başvuru yapabilir. Kısa çalışma talebinde bulunacak işvereninin “İŞKUR Kaydı” olmalıdır. Kısa çalışma talep formu ile kısa çalışmadan yararlanacaklara ait liste (emekliler ve bağkur hariç) ve incelemeye esas belgeler gönderilmelidir./Images/Content/abaf6394-f1de-4a59-85da-105348ea8cb9-thumb.jpg<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/cf68abcd-b3ee-48b9-b810-3ae90dda0f60.png" style="width:20%" /></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">1-Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinden Kimler Faydalanabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğine SGK&rsquo;lı olarak &ccedil;alışan herkes unvan ayrımı yapılmaksızın başvuru yapabilir. Kısa &ccedil;alışma talebinde bulunacak işvereninin &ldquo;İŞKUR Kaydı&rdquo; olmalıdır. Kısa &ccedil;alışma talep formu ile kısa &ccedil;alışmadan yararlanacaklara ait liste (emekliler ve bağkur hari&ccedil;) ve incelemeye esas belgeler g&ouml;nderilmelidir. Bildirilen &ccedil;alışanların son 3 yılda 450 g&uuml;n ve son 60 g&uuml;n hizmet akdine tabi &ccedil;alışma şartının değerlendirilmesi İŞKUR tarafından yapılacaktır.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">2-Koronavir&uuml;s salgını s&uuml;recinde genelge haricinde faaliyetine ara veren kuruluşlardan talep edilen evraklar hangileridir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma talep formu (gerek&ccedil;esini a&ccedil;ıklayıcı şekilde belirtiniz)</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma uygulanacak &ccedil;alışan listesi</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Y&ouml;netim kurulu kararı</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Uuml;retim / Satış Raporları</span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Faaliyetin tamamen/kısmen durduğuna ait kanıtlayıcı belgeler</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">3-Başvurular i&ccedil;in İşkur&rsquo;a bireysel olarak gitmemize gerek var mı?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İşkur başvuruları sadece bağlı bulunduğunuz İşkur&rsquo;un mail adresine online olarak kabul etmektedir. Mail adresleri T&uuml;rsab&rsquo;ın internet sitemizde de mevcuttur.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">4- Kısa &ccedil;alışmanın &ouml;deneğinden ne kadar yararlanılabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışmanın azami uygulanma s&uuml;resi &uuml;&ccedil; aydır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">5- İşyerinde faaliyet tamamen durdu ise ka&ccedil; kişi i&ccedil;in kısa &ccedil;alışmadan yararlanılabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma talebinin uygun bulunması h&acirc;linde kısa &ccedil;alışmaya tabi tutulan iş&ccedil;ilerden kısa &ccedil;alışma başlama tarihinden &ouml;nceki 60 g&uuml;n hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 g&uuml;n s&uuml;reyle prim &ouml;demiş olanlar &ouml;denekten yararlandırılır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">6-İşyerinin kısa &ccedil;alışma yapması i&ccedil;in asgari &ccedil;alışan sayısı şartı var mı?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma uygulamasından yararlanmak i&ccedil;in asgari &ccedil;alışan sayısı şartı yoktur.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">7-SGK ve Maliye borcu olan bir işveren, kısa &ccedil;alışma başvurusunda bulunabilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet, SGK ve Maliye borcu kısa &ccedil;alışma başvurusunu engellememektedir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">8-Bir Acentada iş&ccedil;i olarak &ccedil;alışan bir kişi doğrudan kısa &ccedil;alışma i&ccedil;in başvuruda bulunabilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hayır, kısa &ccedil;alışma başvuruları işverenler tarafından yapılmalıdır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">9-Başvuru yaptıktan sonra s&uuml;re&ccedil; nasıl ilerlemektedir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İŞKUR&rsquo;a teslim edilen belgeler İŞKUR birimleri tarafından uygunluk tespiti yapılabilmesi i&ccedil;in Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına g&ouml;nderilmektedir. Bu &ccedil;er&ccedil;evede, iş m&uuml;fettişlerince yapılacak uygunluk tespiti sonucu işverene başvurunun yapıldığı aynı y&ouml;ntemle İŞKUR tarafından işverenin başvuru yaptığı e-posta adresine bildirilecektir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">10-Son 60 g&uuml;n koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim g&uuml;n bildirimleri kesintiye sebep olmakta mıdır?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hizmet akdinin feshinden &ouml;nceki son 60 g&uuml;nde hizmet akdinin devam etmiş olması yeterlidir. Eksik g&uuml;n bildirilmiş olsa bile hizmet akdi bulunması halinde kısa &ccedil;alışmadan faydalanılabilir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">11-Yabancı iş&ccedil;iler kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği alabilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İşsizlik sigortası primleri &ouml;deyerek &ccedil;alışmaları ve gerekli şartları taşımaları h&acirc;linde yararlanabilirler.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">12-Kısa &ccedil;alışma uygulaması s&uuml;resince &ccedil;alışılmayan g&uuml;nler i&ccedil;in primler SGK&rsquo;ya nasıl bildirilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği &ouml;denen d&ouml;nemde, prim yatırılan g&uuml;nler i&ccedil;in &ouml;deme yapılma imkanı bulunmamaktadır. Kısa &ccedil;alışma uygulanan iş&ccedil;iler adına &ccedil;alışılmayan g&uuml;nler i&ccedil;in SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik g&uuml;n gerek&ccedil;esinin &ldquo;18-Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği&rdquo; olarak bildirilmesi gerekmektedir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">13-Başvuru sırasında eklenecek &uuml;cret bordroları, son 12 aylık &uuml;cret bordroları mı? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Son ay bordroları eklenmesi yeterlidir, İşkur &ccedil;alışanların son 12 ay SGK Prim ortalamasını g&ouml;rebilmektedir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">14- İşyerinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde faaliyetlerin kısman durması, bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde tamamen durması s&ouml;z konusuysa formdaki hangi se&ccedil;enek se&ccedil;ilmeli?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;</strong>&ldquo;İşyerinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde faaliyetin tamamen durması&rdquo; se&ccedil;eneğini &ouml;nerilmektedir. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">15-İşyerinde faaliyet tamamen durursa emekli olup &ccedil;alışanlar ile kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinden yararlanamayan diğer &ccedil;alışanlara yıllık izin kullandırabilir miyiz? </span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">K&Ccedil;&Ouml;&rsquo;den yararlanamayan &ccedil;alışanlara yıllık izin kullandırılması m&uuml;mk&uuml;n.</span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">16- Genel M&uuml;d&uuml;r dahil olmak &uuml;zere iş s&ouml;zleşmesiyle &ccedil;alışan herkes kısa &ccedil;alışmaya dahil edilebilir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet sigortalı olarak &ccedil;alışan beyaz ve mavi yakalı t&uuml;m &ccedil;alışanlar unvan ayrımı yapılmaksızın kısa &ccedil;alışmaya dahil edilebilir. </span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">17- Başvurumu yaptım, m&uuml;fettiş ne zaman gelir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">COVİD-19 kapsamında yapılan kısa &ccedil;alışma başvurularının uygunluk tespitinde t&uuml;m incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri &uuml;zerinden ve tespit tutanağı d&uuml;zenlenmeksizin ger&ccedil;ekleştirilecektir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">18- M&uuml;fettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İşverenin kısa &ccedil;alışma talebinin uygunluğuna ilişkin iş m&uuml;fettişleri tarafından yapılan inceleme faaliyetlerini ifade etmektedir. &Ouml;rneğin COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenilmişse bu durumun tespiti anlamını taşımaktadır. </span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">19- Kabul edilirse, personelim ne kadar maaş alabilir?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&uuml;nl&uuml;k kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazan&ccedil;ları dikkate alınarak hesaplanan g&uuml;nl&uuml;k ortalama br&uuml;t kazancının %60&rsquo;ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, aylık asgari &uuml;cretin br&uuml;t tutarının %150&rsquo;sini ge&ccedil;emez. Bu kapsamda 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği &ouml;denebilmektedir.</span></span></li> </ul> <p style="margin-left:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <table border="1" cellspacing="0" class="Table" style="border-collapse:collapse; border:solid #dddddd 1.0pt; width:100.0%"> <tbody> <tr> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt">&nbsp;</td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son&nbsp;12 Aylık Prime Esas Kazan&ccedil;ların Aylık Ortalaması</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Hesaplanan Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Miktarı</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Damga Vergisi</span></span></span></p> </td> <td style="background-color:whitesmoke; border-color:#dddddd; height:36.0pt"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">&Ouml;denecek Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Miktarı</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#dddddd; height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son&nbsp;12 Ay Asgari &Uuml;cretle &Ccedil;alışan</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">2.943,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">1.765,80</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">13,4</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">1.752,40</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#dddddd; height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son&nbsp;12 Ay 4.000 TL ile &Ccedil;alışan</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">4.000,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">2.400,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">18,22</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">2.381,78</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color:#dddddd; height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">Son 12 Ay 7.000 TL ile &Ccedil;alışan</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">8.000,00</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">4.414,50 (*)</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">33,51</span></span></span></p> </td> <td style="height:24.0pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#333333">4.380,99</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="border-color:#dddddd; height:35.4pt; vertical-align:top"> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">(*) Hesaplanan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, aylık asgari &uuml;cretin br&uuml;t tutarının %150&rsquo;sini ge&ccedil;emeyeceği i&ccedil;in &ouml;denecek aylık kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında br&uuml;t asgari &uuml;cret 2.943,00 TL&#39;dir.</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:48px; text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">20- Talebim olumlu karşılanırsa &uuml;creti ben mi alıyorum, yoksa &ccedil;alışanlarım mı alıyor?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği, &ccedil;alışmadığı s&uuml;reler i&ccedil;in iş&ccedil;inin kendisine ve aylık olarak &ouml;denir.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">21- Yararlandıktan sonra devlete bir borcumuz olacak mı?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hayır herhangi bir borcunuz olmayacak.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">22- PTT bank dan para alımı nasıl yapılacak? Fiilen gitmek gerekir mi?</span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ccedil;alışanlar PTT şubelerine giderek , T C Kimlik numaralarına yatırılan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneklerini &ccedil;ekebilecekler.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">23- Başvuru evrakına kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği başlangı&ccedil; tarihi olarak geriye d&ouml;n&uuml;k bir tarih yazılabilir mi? &Ouml;rneğin başvuru tarihi yarın olsa da 19 Mart&rsquo;tan itibaren ge&ccedil;erli olabilir mi? Bu tarih en fazla ne kadar geriye d&ouml;n&uuml;k olabilir? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet yazılabilir. &Ccedil;alışmanın fiili olarak azaltılmış olması koşuluyla 11 Mart&rsquo;a kadar geriye d&ouml;n&uuml;k başlangı&ccedil; tarihi yazılması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">24-Covid-19 sebebiyle zorlayıcı nedenle Nisan ayında, Ekim ve Kasım aylarında Kısa &Ccedil;alışma uygulanmak &uuml;zere başvuru yapılabilir mi? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İ&ccedil;inde bulunduğumuz d&ouml;nemde başvurulması gerekir. Ekim ve Kasım ayları i&ccedil;in uygunluk tespitinin verilmesi m&uuml;mk&uuml;n değildir. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">25- Kısa &ccedil;alışma uygulamasının &ouml;n şartı olan, &ouml;ncesinde 1 hafta boyunca yarım &uuml;cret uygulanması şartında herhangi bir değişiklik var mıdır? Bu d&ouml;nemde, bu uygulama yapılmadan kısa &ccedil;alışmaya başvurulabilir mi? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&ouml;z konusu şartta herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kısa &ccedil;alışmanın başladığı ilk hafta &ouml;denek verilmeyecek, işverence İş Kanunu 40. Maddesi &ccedil;er&ccedil;evesince yarım &uuml;cret &ouml;denecektir. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">26-Kısa &ccedil;alışma &ouml;demesindeki ilk bir hafta i&ccedil;in yarım &uuml;cret &ouml;denir. Yarım &uuml;cret işverence mi &ouml;denir? Peki &uuml;cretin diğer yarısının durumu nedir? </span></strong></span></span></p> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışmanın başladığı ilk hafta &ouml;denek verilmeyecek, işverence İş Kanunu md. 40 &ccedil;er&ccedil;evesinde yarım &uuml;cret &ouml;demesi yapılacaktır. Bu bir haftalık s&uuml;rede iş&ccedil;i eksik &uuml;cret alacaktır. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">27-İşyerimizin biri merkez, diğeri şube olarak iki ayrı SGK numarası var. Kısa &ccedil;alışma i&ccedil;in tek bildirim mi yapmamız gerekiyor? Yoksa iki işyeri i&ccedil;in ayrı bildirim mi gerekiyor? </span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Farklı SGK numaralası i&ccedil;in ayrı başvuru gerekiyor. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">28-Kısa &ccedil;alışma kapsamına alınmış olan personel listemizde işsizlik sigortasına hak kazanma şartlarını taşımayan personel varsa başvuru ge&ccedil;ersiz mi sayılır?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sadece bu nedenle ge&ccedil;ersiz sayılmaz, ancak o kişi kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinden faydalanamaz. </span></span></li> </ul> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">29-Başvuruda yaptığımızdan daha az kısa &ccedil;alışma yapan kişiler ve &ccedil;alışanların tamamı i&ccedil;in her ay sonu İŞKUR&rsquo;a puantaj bildireceğiz ve İŞKUR &ouml;demeleri buna istinaden mi yapacak? </span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kısa &ccedil;alışma &ouml;demeleri her ay İŞKUR&rsquo;a bildirilen puantajlara g&ouml;re hesaplanarak &ouml;denekler hesaplanacaktır.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:#c00000">30-Konu ile ilgili T&Uuml;RSAB&rsquo;dan destek alabileceğimiz bir yer var mıdır?</span></strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Evet T&Uuml;RSAB Destek Hattı &uuml;zerinden bize ulaşabilirsiniz. </span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#595959">E-posta :</span></strong><a href="mailto: kisacalismaodenegi@tursab.org.tr">&nbsp;<span style="color:#e74c3c">kisacalismaodenegi@tursab.org.tr</span></a></span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#595959">Tel :</span></strong><span style="color:#595959">&nbsp;0212 259 84 04 Dahili 213 / 137 / 132</span></span></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:#595959">Ayrıca formların doldurulmasına ilişkin olarak hazırladığımız videomuza <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DtWmBAy4kwU&amp;feature=youtu.be">burayı</a>&nbsp;tıklayarak ulaşabilirsiniz.</span></span></span></span></li> </ul> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/eab4af9b-51c6-4113-87c0-20fb2734e383.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:#595959"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/eab4af9b-51c6-4113-87c0-20fb2734e383.jpeg" style="width:50%" /></span></span></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-30T20:11:18.5732020-03-30T20:48:00.143003Mart20203003Mart2020bb7798f5-83b3-4773-ad8d-c1465b13bf4dTHY'den Churning Cezası Talebimize, Olumlu Yanıt Geldithyden-churning-cezasi-talebimize-olumlu-yanit-gelditruethyden-churning-cezasi-talebimize-olumlu-yanit-geldi2020-03-28T13:41:482020-03-28T13:41:48falseKendilerini sektör temsilcisi gibi gösterme ve bu minvalde şahsi işlerini takip etme amacı ile kurulan derneklerden biri , Kültür ve Turizm Bakanlığını da yanlış bilgilendirerek, onca sorunumuzun içinde IATA seyahat acentalarının önemli ortak sorunuymuş gibi churning cezasını gündeme getirmiş ve maalesef seyahat acentalarımız yıllardır kesilmeyen cezaların gündeme gelip uygulanması gibi bir durumla karşı/Images/Content/bb7798f5-83b3-4773-ad8d-c1465b13bf4d-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli IATA Acentalarımız,<br /> Kendilerini sekt&ouml;r temsilcisi gibi g&ouml;sterme ve bu minvalde şahsi işlerini takip etme amacı ile kurulan derneklerden biri, K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığını da yanlış bilgilendirerek, onca sorunumuzun i&ccedil;inde IATA seyahat acentalarının &ouml;nemli ortak sorunuymuş gibi churning cezasını g&uuml;ndeme getirmiş ve maalesef seyahat acentalarımız yıllardır kesilmeyen cezaların g&uuml;ndeme gelip uygulanması gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştır.<br /> Birliğimiz, ortaya &ccedil;ıkan bu sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in THY y&ouml;netiminden erteleme talep etmiş ve sonu&ccedil;landırmıştır.<br /> Bunun dışında &nbsp;i&ccedil; hat devrelerinin s&uuml;relerinin uzatılması ile ilgili olarak ayrıca &nbsp;THY y&ouml;netim kurulu &nbsp;nezdinde girişimde bulunmuş olup sonu&ccedil;ları sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.<br /> &nbsp;<br /> T&Uuml;RSAB, seyahat acentalarının t&uuml;m&uuml;n&uuml; temsil ehliyetini kanundan alan, bu kapsamda t&uuml;m seyahat acentaları gibi IATA seyahat acentalarını da THY, diğer hava yolları ve IATA nezdinde temsil etmeye yetkili tek kurumdur. Bu yetki kapsamında, tıpkı yukarıda s&ouml;z&uuml; edilen konularda olduğu gibi Birliğimiz &uuml;yelerinin her t&uuml;rl&uuml; sorun ve taleplerini dile getirmek, ilgililere iletmek ve takip ederek &ccedil;&ouml;zmek konusunda &ccedil;alışmalarını aralıksız s&uuml;rd&uuml;rmektedir.<br /> Sekt&ouml;rde yer alan havayolları ve IATA gibi Bakanlığımızın da bu gibi sekt&ouml;r sorunları ile ilgili &nbsp;hususlarda T&Uuml;RSAB&rsquo;ın g&ouml;r&uuml;şlerini almak sorumluluğu vardır. Kurumumuzun deneyimine başvurulması halinde her t&uuml;rl&uuml; desteği g&ouml;stermeye ve mevcut &ccedil;alışmalar hakkında en doğru bilgileri aktarmaya hazır olduğumuzu bildiririz.<br /> &nbsp;<br /> Saygılarımızla,</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/5d1c4148-8234-4895-a05c-db8e15c618bd.jpeg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/5d1c4148-8234-4895-a05c-db8e15c618bd.jpeg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-28T16:20:07.182020-03-28T16:43:05.0132803Mart20202803Mart2020bc7d0d48-9a5e-4b2c-a660-87ca4732a14aKısa Çalışma Ödeneğinden Nasıl Faydalanılır?kisa-alisma-odeneginden-nasil-faydalanilirtruekisa-alisma-odeneginden-nasil-faydalanilir2020-03-23T14:21:442020-03-23T14:21:44falseGenel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İŞKUR, Koronavirüsü (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına almıştır./Images/Content/bc7d0d48-9a5e-4b2c-a660-87ca4732a14a-thumb.jpg<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="max-width:600px; width:100%"> <tbody> <tr> <td style="border-color:#c00000; vertical-align:top; width:100%"> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/732ac585-014a-4833-ac5f-b8a3430a5fba.png" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#c00000; font-family:&quot;Poppins&quot;,serif; font-size:12.0pt"><img id="x_x__x0000_i1097" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/ffeccb4f-8a36-40e6-8c01-596af3cdffb1.png" style="max-width:700px; width:100%" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği Nedir?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Genel ekonomik, sekt&ouml;rel, b&ouml;lgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık &ccedil;alışma s&uuml;relerinin ge&ccedil;ici olarak en az &uuml;&ccedil;te bir oranında azaltılması veya s&uuml;reklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az d&ouml;rt hafta s&uuml;reyle durdurulması hallerinde, işyerinde sigortalılara &ccedil;alışamadıkları d&ouml;nem i&ccedil;in gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.</span> </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">İŞKUR, Koronavir&uuml;s&uuml; (Covid-19) zorlayıcı sebep olarak Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği kapsamına almıştır. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-size:1.0pt">&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">&Ouml;deneğin S&uuml;resi ve Miktarı Ne Kadardır?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">&ldquo;Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği&rdquo;nden faydalanma s&uuml;resi <strong>3 ayı aşmayacak</strong> şekilde planlanmaktadır. Bu s&uuml;re Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">G&uuml;nl&uuml;k kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazan&ccedil;ları dikkate alınarak hesaplanan g&uuml;nl&uuml;k ortalama br&uuml;t kazancının % 60&rsquo;ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği miktarı, aylık asgari &uuml;cretin br&uuml;t tutarının % 150&rsquo;sini ge&ccedil;emez.&nbsp;<strong>Aylık en d&uuml;ş&uuml;k tutar 1752,40 TL olup, en y&uuml;ksek tutar 4380,99 TL&rsquo;yi ge&ccedil;emez.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Ayrıca &ccedil;alışanların Genel Sağlık Sigortası primleri &ouml;denmektedir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&Ouml;deneğin 2 farklı uygulaması vardır.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">İşyerinin tamamında veya bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde faaliyetin tamamen durması</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Bu durumda yukarıda bahsi ge&ccedil;en kriterleri karşılayan &ccedil;alışanlar bahsi gelir desteği sağlanmaktadır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">İşyerinin tamamında veya bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde haftalık &ccedil;alışma s&uuml;resinin azaltılması </span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Bu durumda işyeri &ccedil;alıştırdığı s&uuml;re kadar tutarı &ccedil;alışana &ouml;deyecek, &ccedil;alışmadığı s&uuml;renin gelir desteğinden yukarıda belirtilen kriterler &ccedil;er&ccedil;evesinde faydalanacaklardır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="color:#c0392b"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;m &Ccedil;alışanlar İ&ccedil;in Başvuru Yapılabilir mi?</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İş&ccedil;inin kısa &ccedil;alışmanın başladığı tarihten &ouml;nceki son 60 g&uuml;n hizmet akdine tabi olması ve son &uuml;&ccedil; yıl i&ccedil;inde en az 450 g&uuml;n s&uuml;reyle işsizlik sigortası primi &ouml;demesinin yapılmış olması gerekmektedir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Nasıl Başvuru Yapılabilmektedir?</span></span></strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Koronavir&uuml;sten olumsuz etkilendiği gerek&ccedil;esiyle kısa &ccedil;alışma talep edenler; buna ilişkin kanıtlarla birlikte&nbsp;<a href="http://media.iskur.gov.tr/37834/kisa-calisma-talep-formu.doc" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank" title="Kısa Çalışma Talep Formu.doc"><strong><em><span style="color:#595959">Kısa &Ccedil;alışma Talep Formu</span></em></strong>&nbsp;</a>&nbsp;ile&nbsp;<strong><em><a href="http://media.iskur.gov.tr/37835/kisa-calisma-basvuran-listesi.xlsx" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" title="Kısa Çalışma Başvuran Listesi.xlsx"><span style="color:#595959">kısa &ccedil;alışma yaptırılacak iş&ccedil;ilere ilişkin bilgileri i&ccedil;eren listeyi</span></a></em></strong>&nbsp;bağlı olduğu İŞKUR biriminin&nbsp;<strong><a href="http://media.iskur.gov.tr/37838/kisa-calisma-basvurularinda-kullanilacak-elektronik-posta-adresleri.xlsx" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" title="Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri.xlsx"><span style="color:#595959">elektronik posta adresine</span></a></strong>,&nbsp;elektronik posta g&ouml;ndermek suretiyle kısa &ccedil;alışmaya başvuru yapabilir. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Başvurudan Sonra S&uuml;re&ccedil; Nasıl İlerlemektedir?</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">T&uuml;m incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri &uuml;zerinden ve tespit tutanağı d&uuml;zenlenmeksizin ger&ccedil;ekleştirilecektir.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">İnceleme s&uuml;recinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata ge&ccedil;ilerek, s&ouml;z konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Uygunluk tespitine ilişkin olarak İş M&uuml;fettişlerince rapor niteliğinde yazı d&uuml;zenlenecek ve işverenler ile paylaşılacaktır. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#c00000">T&Uuml;RSAB Destek Hattı</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">24.03.2020 tarihi itibariyle</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Konuyla ilgili olarak sorunlarını iletmek, bilgi ve destek almak i&ccedil;in &nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">E-posta :</span></strong><span style="color:#595959"> <a href="mailto:kisacalismaodenegi@tursab.org.tr">kisacalismaodenegi@tursab.org.tr</a></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="color:#595959">Tel :</span></strong><span style="color:#595959"> 0212 259 84 04 Dahili 213 / 137 / 132 </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">destek hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><strong><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:#c00000">Ekler&hellip;</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/095e4a25-9f39-4ad5-8b15-49bee224cc4c.docx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinin Detaylı Tanımı</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/2d9e7cd2-4cab-48c2-a8df-e0a68bf41c06.docx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Başvuru Talep Formu</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/6955fdd9-93a3-4ce8-9ec8-f2668ca9c08c.xlsx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa &Ccedil;alışma Yaptırılacak Kişilere İlişkin Bildirim Listesi Formu</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c78e9666-09b1-4cc5-bd05-2607eab858b5.xlsx"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Kısa Başvuru &Ccedil;alışmalarında Başvuru Yapılacak E-posta Adresleri</span></span></span></a></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:#595959">Aşağıda ekte yer almaktadır.</span></span></span></p> <p><span style="color:black; font-family:&quot;Poppins&quot;,serif; font-size:12.0pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/095e4a25-9f39-4ad5-8b15-49bee224cc4c.docx"><span style="color:#3498db">Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneğinin Detaylı Tanımı i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/2d9e7cd2-4cab-48c2-a8df-e0a68bf41c06.docx"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#3498db">Başvuru Talep Formu i&ccedil;in tıklayın.</span></span></span></a></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/6955fdd9-93a3-4ce8-9ec8-f2668ca9c08c.xlsx"><span style="color:#3498db">Kısa &Ccedil;alışma Yaptırılacak Kişilere İlişkin Bildirim Listesi Formu i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/c78e9666-09b1-4cc5-bd05-2607eab858b5.xlsx"><span style="color:#3498db">Kısa Başvuru &Ccedil;alışmalarında Başvuru Yapılacak E-posta Adresleri i&ccedil;in tıklayın.</span></a></span></span></p> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DtWmBAy4kwU" width="560"></iframe></p> truefalseApproved2020-03-23T14:29:58.6872020-04-01T17:38:17.4872303Mart20202303Mart2020a5878477-ae92-44f2-9cb3-87dd0f3da025TÜRSAB’dan Destek Paketine İlişkin Açıklamatursabdan-destek-paketine-iliskin-aiklama-2truetursabdan-destek-paketine-iliskin-aiklama-22020-03-20T15:56:302020-03-20T15:56:30falseKorona Virüsü salgını, insan hayatı ve sağlığı üzerindeki elim etkilerinin sonucu olarak, küresel ticaret ve dünya ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle turizm endüstrisi, Korona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir./Images/Content/a5878477-ae92-44f2-9cb3-87dd0f3da025-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Korona Vir&uuml;s&uuml; salgını, insan hayatı ve sağlığı &uuml;zerindeki elim etkilerinin sonucu olarak, k&uuml;resel ticaret ve d&uuml;nya ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. &Ouml;zellikle turizm end&uuml;strisi, Korona vir&uuml;s&uuml; salgınından en &ccedil;ok etkilenen sekt&ouml;rlerin başında gelmektedir. &nbsp;Cumhurbaşkanımız tarafından a&ccedil;ıklanan, (Covid-19) Vir&uuml;s salgını &ouml;nlem paketleri i&ccedil;in &ccedil;ok teşekk&uuml;r ederiz. Bizlere bir nebze nefes aldıracaktır. Fakat bu amansız salgının, getirdiği ekonomik sonu&ccedil;lardan en fazla Seyahat Acentacılığı sekt&ouml;r&uuml; ve T&Uuml;RSAB &uuml;yeleri etkilenmiştir. Acenta ve tur operat&ouml;rlerimizin, salgın bitse dahi yıl sonuna kadar iş yapamayacağı kesinleşmiştir. Bu nedenle aşağıdaki &ouml;nerilerimizin de g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınarak acentelerimize &ouml;zel bir &ccedil;alışma yapılması, &uuml;lke ekonomimizin lokomotif sekt&ouml;r&uuml; turizm a&ccedil;ısından &ccedil;ok &ouml;nemlidir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Yaşanan olağan&uuml;st&uuml; durumun devam ediyor olması, Seyahat Acentalarının faaliyetlerinin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği &uuml;zerinde &ouml;nemli baskı oluşturmakta, finansal a&ccedil;ıdan da durma noktasına getirmektedir. Seyahat Acentaları olarak beklentimiz a&ccedil;ıklanan destek paketine ilişkin yapılacak d&uuml;zenlemelerde;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>1</strong>.&nbsp;2020 yılı T&Uuml;RSAB aidatlarının alınmaması ile ilgili TC K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı&rsquo;nın onayı gerekir,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>2.</strong> T&Uuml;RSAB &uuml;yelerinin, havayolu ve otellere gelecek işler ile ilgili yaptığı &ouml;n &ouml;demelerin iade edilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>3.</strong> Turizm taşımacılığı KDV sinin %1 e indirilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>4.</strong> Turizm ajans payı vergisinin yılsonuna kadar alınmaması,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>5.</strong> Seyahat acentalarına uzun vadeli, kolay erişilebilir kredi olanakları ve Acentalara hibe kredi veya 2 yıl geri &ouml;demesiz &ldquo;sıfır&rdquo; faizli kredi desteği,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>6. </strong>Nakit akışı bozulan Seyahat Acentalarının banka bor&ccedil;larının 1 yıl s&uuml;reyle ertelenmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>7.</strong> İptal edilen tur ve rezervasyonlarda, hizmet bedellerinin d&uuml;ş&uuml;lerek &uuml;cretin iade edilmesinin yasal hale gelmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>8.</strong> &ldquo;Vazge&ccedil;me, ertele&rdquo; kampanyamızın kamu otoriterlerince kamu spotu olarak paylaşılması,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>9.</strong> İ&ccedil; hat iptallerinde grup iadeleri yapılmamaktadır. İ&ccedil; hat grup bilet iptalleri iade edilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>10.</strong> Ofis kiralarının, zamana yayılarak ertelenmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>11.</strong> Seyahat Acentalarına &ouml;zel, SGK ve vergilerin 3 ay ertelenmesi değil, 6 ay muaf olması gerekir. Acentalar 9 ay iş yapamayacaklardır. Mart ve Nisan&rsquo;da &ouml;denecek SGK Vergi ve stopajlar da dahil edilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>12.</strong> Haziran 2020 sonuna kadar &Ccedil;ek &ouml;demelerinden kaynaklı sıkıntılara sicil affı getirilmesi,</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black"><strong>13.</strong> Acentalarımızın en &ouml;nemli maliyet kalemi, personel maliyetidir. &Ccedil;alışanın korunması ve yetişmiş insan g&uuml;c&uuml;n&uuml; kaybetmemek ve y&uuml;zbinlerce acente &ccedil;alışanını korumak adına, 9 ay istihdam desteği sağlanması&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">hususunda taleplerimizin karşılanması Seyahat Acentaları olarak en b&uuml;y&uuml;k beklentimizdir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Sekt&ouml;r temsilcileri olarak Korona vir&uuml;s&uuml; salgınının etkilerinin y&ouml;netilme s&uuml;recinde vatandaşlarımızın sağlığı ve g&uuml;venliği i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; koruyucu tedbiri almaya devam edeceğiz. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(T&Uuml;RSAB)</span></strong></span></span></p> truefalseApproved2020-03-20T16:02:35.0172020-03-20T16:16:01.7032003Mart20202003Mart202085a2bf18-5683-4632-9903-ca72c448c2c7Gün Birlik Olma, Yaralarımızı Birlikte Sarma Zamanıgun-birlik-olma-yaralarimizi-birlikte-sarma-zamanitruegun-birlik-olma-yaralarimizi-birlikte-sarma-zamani2020-03-16T09:04:532020-03-16T09:04:53falseBütün dünya olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde turizm sektörü çok büyük yaralar alıyor./Images/Content/85a2bf18-5683-4632-9903-ca72c448c2c7-thumb.jpg<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli Meslektaşlarım,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya olarak zorlu bir s&uuml;re&ccedil;ten ge&ccedil;tiğimiz bu d&ouml;nemde turizm sekt&ouml;r&uuml; &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k yaralar alıyor.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Koronavir&uuml;s salgınına karşı mesleğimizin ve meslektaşlarımızın akıbetine fayda sağlayabilmek, yaralarımızı sarabilmek, &uuml;lkemize en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla T&Uuml;RSAB olarak &uuml;zerimize d&uuml;şen sorumluluk doğrultusunda y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ccedil;alışmaları bu videoda sizler i&ccedil;in anlattım.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hep birlikte her zamankinden daha da &ccedil;ok &ccedil;alışarak, omuz omuza vererek, devletimizin etkin &ouml;nlemleri ve desteğiyle bu g&uuml;nleri de aşacağımıza g&ouml;n&uuml;lden inanıyor; salgının &uuml;lkemizde tek bir can kaybına dahi mahal vermeden etkisini yitirmesini temenni ediyorum.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Firuz B. Bağlıkaya<br /> T&Uuml;RSAB Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><video id="CoronaInfoVideo" controls preload="auto" autoplay width="100%" poster="https://tv.tursab.org.tr/video/fbb_koronavirus_bilgilendirme.jpg"> <source src="https://tv.tursab.org.tr/video/fbb_koronavirus_bilgilendirme.mp4" type="video/mp4" /> </video></p> truefalseApproved2020-03-16T09:11:06.722020-03-16T15:58:00.9471603Mart20201603Mart202064f72c77-5a57-46ea-96d7-cd4b1064f4ebKoronavirüs Hakkında Bilgilendirmekoronavirus-hakkinda-bilgilendirmetruekoronavirus-hakkinda-bilgilendirme2020-03-14T17:16:382020-03-14T17:16:38falseTürkiye Seyahat Acentaları Birliği; “Yeni Tip Korona Virüsü”  salgının ortaya çıkmasının ardından ilk olarak gerekli sağlık önlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. TÜRSAB, çalışanlarını ve üye seyahat acentalarını bilgilendirmenin yanı sıra Türkiye’deki resmi makamlarla görüşülerek salgının etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirmiş,/Images/Content/64f72c77-5a57-46ea-96d7-cd4b1064f4eb-thumb.jpg<p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><strong>KORONAVİR&Uuml;S&nbsp;KONUSUNDA T&Uuml;RSAB TARAFINDAN YAPILAN &Ccedil;ALIŞMALAR</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği; &ldquo;Yeni Tip Korona Vir&uuml;s&uuml;&rdquo; &nbsp;salgının ortaya &ccedil;ıkmasının ardından ilk olarak gerekli sağlık &ouml;nlemleri almıştır ve almaya devam etmektedir. T&Uuml;RSAB, &ccedil;alışanlarını ve &uuml;ye seyahat acentalarını bilgilendirmenin yanı sıra T&uuml;rkiye&rsquo;deki resmi makamlarla g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lerek salgının etkilerini t&uuml;m boyutlarıyla değerlendirmiş, alınması gereken &ouml;nlemler konusunda girişimlerde bulunmuştur. Bununla birlikte uluslararası d&uuml;zeyde turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; temsil eden &ouml;nemli kurum ve kuruluşlarla temasa ge&ccedil;ilerek dayanışma &ccedil;ağrısı yapılmış ve alınan tedbirlere ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&Uuml;RSAB tarafından yapılan &ccedil;alışmalar şu şekilde sıralanabilir:</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Korona Vir&uuml;s&uuml;&rsquo;n&uuml;n etkisini hissettirmeye başladığı ilk andan itibaren T&Uuml;RSAB Genel Merkez Binası&rsquo;nda bir kriz masası oluşturulmuştur. Yaşanan t&uuml;m gelişmeler kriz masası g&uuml;ndemine alınarak değerlendirilmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- S&uuml;recin başından itibaren Korona Vir&uuml;s&uuml;n&uuml;n etkisinin değerlendirilmesi amacıyla Turizm İstişare Kurulu &Uuml;yeleri ile koordineli bir &ccedil;alışma yapılmaktadır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- &Uuml;yelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla i&ccedil;eriğinde &ldquo;Korona Vir&uuml;s&uuml;&rdquo; ne karşı alınacak &ouml;nlemler ve sekt&ouml;re olası etkilerine y&ouml;nelik değerlendirmelerin yer aldığı geniş kapsamlı bir Bilgi Kitap&ccedil;ığı hazırlanmıştır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- &Uuml;yelerimizin Korona vir&uuml;s&uuml; salgını konusundaki gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmasını sağlamak i&ccedil;in resm&icirc; web sitesi &uuml;zerinden ulaşılabilen &ldquo;Korona vir&uuml;s Bilgilendirme Platformu&rdquo; kurulmuştur. &ldquo;Korona vir&uuml;s Bilgilendirme Platformu&rdquo; vir&uuml;s salgını konusundaki t&uuml;m g&uuml;ncel gelişmeleri &uuml;yelerimizle web sitesinden yayınlanan duyurularla paylaşmaya devam etmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB Başkanı ve Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yeleri, katıldıkları TV programlarıyla Korona Vir&uuml;s&uuml; &rsquo;n&uuml;n turizm sekt&ouml;r&uuml;ne yansımalarını değerlendirmiş, t&uuml;keticilerin bilgilendirilmesine y&ouml;nelik a&ccedil;ıklamalarda bulunmuşlardır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB Baş Hukuk Danışmanı katıldığı TV programlarında Korona Vir&uuml;s&uuml;&rsquo; n&uuml;n seyahat acentaları ve t&uuml;keticiler a&ccedil;ısından oluşturduğu hukuki durum konusunda bilgi paylaşımında bulunmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB TV&#39;de konu ile ilgili &uuml;yeleri ve kamuoyunu bilgilendiren programlar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Hukuk Departmanımız &uuml;yelerimizi ve t&uuml;keticileri, yeni tip Korona Vir&uuml;s&uuml;n&uuml;n yol a&ccedil;tığı duruma ilişkin yasal s&uuml;re&ccedil;ler konusunda d&uuml;zenli olarak bilgilendirmektedir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Seyahat Acentalarımızın, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca, yıllık aidat &ouml;deme y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nden 2020 yılı i&ccedil;in muaf tutulması y&ouml;n&uuml;nde K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığına talep yazısı yazılmıştır. Onay gelmesi durumunda &uuml;yelerimize ivedi duyurulacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Seyahat Acentalarının 1618 saylı Kanun uyarınca, iş yerlerinde mesleklerini ifa etme zorunluluğunun, hi&ccedil;bir yaptırıma ve cezai işleme tabi tutulmaksızın 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar kaldırılması ve belirtilen tarihe kadar işyerlerini a&ccedil;madan online olarak t&uuml;keticilere ve diğer paydaşlara hizmet verip iş ve işlemlerini takip edebilmelerini sağlamak i&ccedil;in&nbsp; K&uuml;lt&uuml;r Ve Turizm Bakanlığına talepte bulunulmuştur .Onay gelmesi durumunda, &uuml;yelerimize ivedi olarak duyurulacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Korona vir&uuml;s&uuml; salgınının turizm sekt&ouml;r&uuml;ne ekonomik a&ccedil;ıdan vereceği zararın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi amacıyla resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Turizm Meslek &Ouml;rg&uuml;tlerini temsil eden Turizm İstişare Kurulu ile K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir toplantı ger&ccedil;ekleştirilmiş, alınması gereken &ouml;nlemler konusunda değerlendirmeler yapılarak Acil Eylem Planı oluşturulması hususunda talepte bulunulmuştur. S&ouml;z konusu toplantıda talep edilen hususlar şunlar olmuştur:</span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">KOBİ desteklerinin arttırılması,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">SGK, KDV, muhtasar gibi &ouml;demelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">turizm end&uuml;strisinde istihdam desteklerinin artırılması,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">sekt&ouml;r işletmelerinin başta tur operat&ouml;r&uuml;, konaklama ve yeme-i&ccedil;me sekt&ouml;r&uuml; işletmeleri olmak &uuml;zere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı EXIMBANK ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">yurti&ccedil;i turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı &ouml;nlemlerin g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">tur operat&ouml;rlerine ve u&ccedil;ak firmalarına destek verilmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi,</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması y&ouml;n&uuml;nde teşviklerin uygulamaya alınması.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Turizm İstişare Kurulu olarak Aile, &Ccedil;alışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Z&uuml;mr&uuml;t Sel&ccedil;uk ile bir toplantı ger&ccedil;ekleştirilmesi konusunda girişimde bulunulmuştur. Sayın Bakan ile yapılacak toplantıda; Korona Vir&uuml;s&uuml; salgınının istihdama yansımasının değerlendirilmesi ve sekt&ouml;re bu alanda teşvik ve destek sağlanması hususunda talepte bulunulması planlanmaktadır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Turizm İstişare Kurulu&rsquo;nca Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Din&ccedil;baş ile bir g&ouml;r&uuml;şme ger&ccedil;ekleştirilerek turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n Korona Vir&uuml;s&uuml; salgını nedeniyle uğradığı ve uğrayacağı zarara ilişkin bir bilgilendirme yapılmış ve aşağıdaki hususlarda destek talebinde bulunulmuştur.</span></span></p> <ul> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İ&ccedil;inde bulunduğumuz koşullarda, turizm ve yeme i&ccedil;me işletmeleri &uuml;zerinde b&uuml;y&uuml;k y&uuml;k oluşturan SGK, KDV, muhtasar, konaklama gibi vergi ve T&uuml;rkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajans payı dahil diğer kamu y&uuml;klerinin tahsilatının 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi ve sonrasında da bu meblağının yeniden yapılandırılarak faizsiz &ouml;denebilmesinin sağlanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tur operat&ouml;r&uuml; işletmeleri ve Seyahat Acentaları &ouml;ncelikli olmak &uuml;zere, konaklama ve yeme-i&ccedil;me işletmelerinin bozulan nakit akımlarının d&uuml;zeltilmesi i&ccedil;in, uzun vadeli ve d&uuml;ş&uuml;k faizli ve teminatsız KGF ve Hazine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak s&uuml;recin hızlandırılması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren şirketlerin mevcut kredi bor&ccedil;larının ana para ve faiz &ouml;demelerinin 2021 yılı Eyl&uuml;l ayına kadar ertelenerek uygun faiz oranı ile yeniden yapılandırılması, yapılandırma işlemleri tamamlanana kadar mevcut yasal takiplerin dondurulması ve yeni yasal takiplerin yapılmaması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ayrıca Turizm Sekt&ouml;r&uuml;nde faaliyet g&ouml;steren şirketlerin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; şahıslara olan vecibelere karşı takiplerde, haciz ve muhafaza işlemlerinde işletme b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n bozulmasını işletme faaliyetini kesintiye uğramasını &ouml;nleyecek kararların alınması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n, enerji, doğal gaz ve su maliyetlerinin azaltılabilmesi i&ccedil;in 2634/16. Madde h&uuml;k&uuml;mlerinin yeniden uygulanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Turizm şirketlerine ait devreden KDV alacaklarının, bu şirketler ve bu şirketler ile aynı gruba dahil ilişkili şirketlerin vergi ve diğer kamu bor&ccedil;larından mahsup edilmesinin s&uuml;ratle sağlanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kamu kurum ve kuruluşları ve vakıflar tarafından turizm ama&ccedil;lı tahsis edilen turizm tesisleri i&ccedil;in &ouml;denen irtifak ve kullanım bedelleri, kira, işletme hakkı bedeli ve diğer benzeri &ouml;demelerin bir yıl s&uuml;reyle ertelenmesi ve sonrası d&ouml;nemde, uygun bir faizle yeniden yapılandırılması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Korona vir&uuml;s&uuml; salgınına bağlı olarak &uuml;lke sınırlarının giriş ve &ccedil;ıkışlara kapatılması durumunda, turizm sekt&ouml;r&uuml; tarafından istihdam edilen kişilerin, &uuml;cretlerinin bir kısmının kamu tarafından karşılanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Yurti&ccedil;i u&ccedil;uşlarda ve turizm taşımacılığında %18 olarak uygulanan KDV&rsquo;nin yıl sonuna kadar %1 olarak uygulanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Her işletmede Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış ilk eylemli rehberin istihdamı ile ilgili t&uuml;m y&uuml;k&uuml;n kaldırılması. Bundan eylemli rehberlerin faydalandırılması. M&uuml;kellefiyet sınırının altında geliri olan eylemli rehberlerin bir kereye mahsus olmak &uuml;zere mikro hibe ile desteklenmesi.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kurumlar Vergisi M&uuml;kelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarına ilişkin olarak hak kazandıkları yatırıma katkı tutarlarının, yatırım d&ouml;neminde istihdam edilen personele &ouml;denen &uuml;cretler &uuml;zerinden kesilerek &ouml;denmesi gereken Gelir Vergisi Stopajlarına mahsubunun sağlanarak en az iki yıl s&uuml;resince kullandırılmasının m&uuml;mk&uuml;n hale getirilmesi.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kanuni ve iş merkezi T&uuml;rkiye&rsquo;de bulunan m&uuml;esseselerde &ccedil;alışan kişilere Gelir Vergisi Kanunu&rsquo;nun 23/17.madde kapsamındaki &uuml;cret &ouml;demelerinin, bu m&uuml;esseselerde mevcut ekonomik şartlar da dikkate alınmak suretiyle, istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi i&ccedil;in, en az iki yıl s&uuml;reyle %95&rsquo;inin gelir vergisinden istisna edilmesinin sağlanması.</span></span></li> <li><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">İŞKUR tarafından &ldquo;Kısa &Ccedil;alışma ve Kısa &Ccedil;alışma &Ouml;deneği&rdquo;nin devreye girmesi.</span></span></li> </ul> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Birleşmiş Milletler D&uuml;nya Turizm &Ouml;rg&uuml;t&uuml;, WTTC ve ECTAA ile temasa ge&ccedil;ilerek dayanışma &ccedil;ağrısı yapılmış ve karşılıklı bilgi paylaşımı yapılması hususunda niyet beyanında bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, ABD, İspanya, Bel&ccedil;ika, Yunanistan, Polonya, İran, İtalya&rsquo;daki T&Uuml;RSAB&rsquo;ın muadili olan Seyahat Acentaları Birlikleri ile iletişime ge&ccedil;ilerek dayanışma dilekleri iletilmiş, vir&uuml;s salgını konusunda turizm sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n alabileceği &ouml;nlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Mart ayı sonunda yapılması planlanan Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurul ileri bir tarihe ertelenmiştir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- T&Uuml;RSAB Genel Merkez binasında kişisel hijyenin sağlanması amacıyla t&uuml;m personele dezenfektan dağıtılmış, binadaki t&uuml;m katlara &ouml;zel dezenfektanlar konulmuştur. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broş&uuml;rleri t&uuml;m &ccedil;alışanlarımıza ve B&ouml;lge Temsil Kurullarına e-posta yoluyla iletilmiştir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">- Devlet otoritelerinin a&ccedil;ıklamaları ve uyarıları y&ouml;n&uuml;nde; uluslararası fuar katılımları iptal edilmiş, T&Uuml;RSAB Genel Merkez ve B&ouml;lge Temsil Kurullarında yapılacak olan t&uuml;m etkinlikler, toplantılar, eğitimler, ileri bir tarihe ertelenmiştir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/bc752684-9d9c-4952-819c-e6a497169a88.pdf">Koronavir&uuml;s&nbsp;Hakkında Bilgilendirme i&ccedil;in tıklayın.</a></span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b9754b1d-8a25-4e13-b51e-1d93acab85d0.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/b9754b1d-8a25-4e13-b51e-1d93acab85d0.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-16T11:30:07.6132020-03-18T16:47:49.9331403Mart20201403Mart2020406c0b6f-c142-40fa-849c-9f8b8cb5ebc0TÜRSAB Olağanüstü Genel Kurulu’nun Ertelenmesi Hakkında Önemli Duyurutursab-olaganustu-genel-kurulunun-ertelenmesi-hakkinda-onemli-duyurutruetursab-olaganustu-genel-kurulunun-ertelenmesi-hakkinda-onemli-duyuru2020-03-12T16:03:082020-03-12T16:03:08falseT.C. Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları ve seyahat acentalarımızın yaşanan kriz nedeniyle içinde bulundukları durumdan kaynaklanan yoğunlukları dikkate alınarak, 04.02.2020 tarihli kararla 28.03.2020 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye İstanbul adresinde gerçekleşeceği ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul, görülen lüzum üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir./Images/Content/406c0b6f-c142-40fa-849c-9f8b8cb5ebc0-thumb.jpg<p style="margin-left:10px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Değerli &uuml;yelerimiz,</span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın uyarıları ve seyahat acentalarımızın yaşanan kriz nedeniyle i&ccedil;inde bulundukları durumdan kaynaklanan yoğunlukları dikkate alınarak, 04.02.2020 tarihli kararla 28.03.2020 tarihinde İstanbul L&uuml;tfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye İstanbul adresinde ger&ccedil;ekleşeceği ilan edilen Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurul, g&ouml;r&uuml;len l&uuml;zum &uuml;zerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. </span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurulun ger&ccedil;ekleşeceği tarih ayrıca siz değerli &uuml;yelerimizin bilgilerine sunulacaktır. </span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Saygılarımızla</span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>T&Uuml;RKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ </strong></span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(T&Uuml;RSAB) </strong></span></span></p> <p style="margin-left:10px; margin-right:10px; text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/f60037bc-ac39-4cff-9426-dcc4c983bf82.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/f60037bc-ac39-4cff-9426-dcc4c983bf82.jpg" style="width:50%" /></strong></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-12T16:07:27.0432020-03-13T11:31:56.7331203Mart20201203Mart20205d9b859e-b483-44b0-8c9c-ef9b7a32ae38Enformasyon Memurluğu Sınavları Ertelendienformasyon-memurlugu-sinavlari-ertelenditrueenformasyon-memurlugu-sinavlari-ertelendi2020-03-12T13:06:162020-03-12T13:06:16false14 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan Hazırlık Kursu ve 22 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Enformasyon Memurluğu Sınavları, (COVID-19) Koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi ve yerleri hakkında en kısa sürede bilgilendirme yapılacaktır./Images/Content/5d9b859e-b483-44b0-8c9c-ef9b7a32ae38-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>14 Mart 2020</strong> tarihinde yapılması planlanan Hazırlık Kursu ve <strong>22 Mart 2020</strong> tarihinde yapılacak olan Enformasyon Memurluğu Sınavları, (COVID-19) Koronavir&uuml;s sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihi ve yerleri hakkında en kısa s&uuml;rede bilgilendirme yapılacaktır.</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/d05c5a45-97c1-4785-ba63-9caa1b368f07.jpg"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://tursab.org.tr/apps//Images/Content/d05c5a45-97c1-4785-ba63-9caa1b368f07.jpg" style="width:50%" /></span></span></a></p> truefalseApproved2020-03-12T13:09:57.5372020-03-12T16:19:23.8271203Mart20201203Mart2020
BAŞKANIN MESAJI
Gün Birlik Olma, Yaralarımızı Birlikte Sarma Zamanı
Firuz B. BAĞLIKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı
DEVAMINI OKU
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR