3fe6b701-2bf4-49fc-9ba1-3eedf0d119a3SEYAHAT ACENTALARIMIZA GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE ÖNEMLİ DUYURUseyahat-acentalarimiza-gorulen-luzum-uzerine-onemli-duyurutrueseyahat-acentalarimiza-gorulen-luzum-uzerine-onemli-duyuru2019-08-14T16:14:122019-08-14T16:14:12true12.08.2019 tarihinde bir internet sitesinde yayınlanan; “Görevini yapmayan TÜRSAB’a Bakanlık el koydu” başlıklı haber tamamen masa başında hazırlanmış, hayal ürünü, TÜRSAB’ın kamuoyu ve Bakanlık nezdinde itibarını düşürmeye yönelik art niyetli ve karalama amacı taşıyan, maksatlı bir haberdir./Images/Content/3fe6b701-2bf4-49fc-9ba1-3eedf0d119a3-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>12.08.2019</strong> tarihinde bir internet sitesinde yayınlanan; &ldquo;G&ouml;revini yapmayan T&Uuml;RSAB&rsquo;a Bakanlık el koydu&rdquo; başlıklı haber tamamen masa başında hazırlanmış, hayal &uuml;r&uuml;n&uuml;, T&Uuml;RSAB&rsquo;ın kamuoyu ve Bakanlık nezdinde itibarını d&uuml;ş&uuml;rmeye y&ouml;nelik art niyetli ve karalama amacı taşıyan, maksatlı bir haberdir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2018 se&ccedil;imlerinde delegelerin oylarıyla Birliğimiz Denetim Kurulu &Uuml;yeliğine se&ccedil;ilen Murtaza Yakaryılmaz, ge&ccedil;tiğimiz haziran ayında hakkında a&ccedil;ılan bir dava nedeniyle <strong>22 Temmuz 2019</strong> tarihinde T&Uuml;RSAB&rsquo;daki g&ouml;revinden istifa etmiş ve yerine Denetim Kurulu Yedek &Uuml;yesi Yusuf Sandık&ccedil;ı ge&ccedil;miştir. Aynı tarihte bu g&ouml;rev değişikliği T&Uuml;RSAB web sitesinde yer alan Denetim Kurulu sayfasından da duyurulmuştur.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Her se&ccedil;im d&ouml;neminde maddi menfaat sağlamak i&ccedil;in para karşılığı yalan haberlerden oluşan b&uuml;lten servis ederek, basın ilkelerine uymadan haberciliğin hi&ccedil;bir etik kuralını uygulamayan ve hakkında bir&ccedil;ok dava a&ccedil;ılan sitenin yalan haber yazarı &nbsp;&Ouml;zkan Altıntaş ile ilgili T&Uuml;RSAB, t&uuml;m hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kamuoyuna ve seyahat acentalarımıza saygıyla duyurulur.</span></span></p> <p><strong><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği<br /> T&Uuml;RSAB</span></span></strong></p> truefalseApproved2019-08-14T16:20:32.7772019-08-14T19:13:50.8771408Ağustos20191408Ağustos20190b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentaların Temsil ve İlzama Yetkili Sahip ve Ortakları için Vize Başvuru Hizmetitursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmettruetursab-uyesi-seyahat-acentalarin-temsil-ve-ilzama-yetkili-sahip-ve-ortaklari-iin-vize-basvuru-hizmet2019-07-30T17:12:132019-07-30T17:12:13falseBirliğimiz üyesi tüm seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara’dan yapılacak başvurularda ‘’Vize Başvuru’’ desteği sağlamak amacıyla kurulan TÜRSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor. /Images/Content/0b8a568e-2fe6-49a6-9cfc-d29ac4be92d1-thumb.jpg<p>Birliğimiz &uuml;yesi t&uuml;m seyahat acentalarının temsil ve ilzama yetkili sahip ve ortaklarının İstanbul ve Ankara&rsquo;dan yapılacak başvurularda &lsquo;&rsquo;Vize Başvuru&rsquo;&rsquo; desteği&nbsp;sağlamak amacıyla kurulan T&Uuml;RSAB Vize Departmanı, hizmet vermeye devam ediyor.&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Destek Hizmeti, aşağıdaki prensipler kapsamında seyahat acentalarının vize s&uuml;re&ccedil;lerine destek oluyor: </strong></p> <ol> <li>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla temsil ve ilzama yetkili seyahat acentası sahipleri veya ortakları, Schengen &uuml;lkeleri, İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda&rsquo;da turistik ve ticari ama&ccedil;lı vize başvurularını yapabiliyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız, vize başvuru hizmetlerini ilgili &uuml;lkelerin Başkonsolosluk ve B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin bulunduğu İstanbul ve Ankara şehirlerinden ger&ccedil;ekleştiriyor.<br /> &nbsp;</li> <li>Departmanımız sadece vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirme, eksik evrakları tamamlama ve işlemi tamamlanmış pasaportların teslim alınması konularında hizmet veriyor.<br /> Departmanımız, aynı zamanda vize başvuruları i&ccedil;in de bir koordinasyon desteği sağlıyor.&nbsp;Başvuru sahiplerinin; başvuru yapacağı &uuml;lkeyi, başvuru yapacağı vize kategorisini belirtmesi gerekmekte olup, departmanımız danışmanlık hizmeti istenen konulara dair y&ouml;nlendirmeleri yapmayacaktır.<br /> &nbsp;</li> <li>İstanbul ve Ankara&rsquo;dan vize başvurularını ger&ccedil;ekleştirecek &uuml;yelerimiz hazırlamış olduğu evrakları şahsen veya seyahat acentası tarafından usul&uuml;ne uygun olarak yetkilendirilmiş &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığı ile Birliğimize elden teslim etmeleri gerekmektedir.<br /> İstanbul ve Ankara dışında ikamet eden ancak İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliklerinin yetki alanlarında olan &uuml;yelerimiz, vize başvuru dosyalarını Birliğimize kargo ile iletebilecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuru s&uuml;recinde yetkili tek mercii ilgili konsolosluklar olup;</li> </ol> <ul> <li>Vize başvurularının sonu&ccedil;lanma s&uuml;resi,</li> <li>Vize başvurularının olumlu y&ouml;nde sonu&ccedil;lanması,</li> <li>Vize s&uuml;relerinin belirlenmesi,<br /> hususlarında Birliğimizin m&uuml;dahale yetkisi bulunmuyor.</li> </ul> <ol start="6"> <li>T&Uuml;RSAB&rsquo;a yapılacak vize m&uuml;racaatlarında vize işlemleri sonu&ccedil;lanıncaya kadar herhangi bir mazeret belirtilerek, pasaportun geri alınması m&uuml;mk&uuml;n değildir. Yapılacak m&uuml;racaatlarda bu hususun g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulması tarafımızdan rica olunur.<br /> &nbsp;</li> <li>Vize başvuruları i&ccedil;in hazırlanması gereken evraklar; vize istenilen &uuml;lkeye ve seyahat i&ccedil;eriğine g&ouml;re farklılık g&ouml;stermektedir. G&uuml;ncel evrak bilgisi i&ccedil;in T&Uuml;RSAB Vize Birimi ile iletişime ge&ccedil;ilmelidir.<br /> &nbsp;</li> <li>&Uuml;lkeden &uuml;lkeye farklılık g&ouml;steren vize har&ccedil; bedeli tutarları yetkililerimiz tarafından sizlere bildirilecek olup, har&ccedil; bedelleri Birliğimiz hesabına yatırılarak &ouml;deme dekontu başvuru esnasında T&Uuml;RSAB Vize departmanına iletilmelidir. &Ouml;demesi yapılmamış veya eksik evrak ile g&ouml;nderilen vize başvuru dosyaları, Birliğimizce işleme alınmamaktadır.<br /> &nbsp;</li> <li>Birliğimiz hesabına yatırılacak olan vize &uuml;cret dekontunun a&ccedil;ıklama kısmında aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:</li> </ol> <ul> <li>Vize başvuru sahibinin adı soyadı,</li> <li>Seyahat acentasının unvanı,</li> <li>Vize başvurusunda bulunulacak &uuml;lke,<br /> &nbsp;</li> </ul> <ol start="10"> <li>&nbsp;Vize talebinin reddedilmesi durumunda, &ouml;denmiş olan vize &uuml;cretleri ve başvuru evrakları iade edilmeyecektir.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İlk Schengen vize başvurularında başvuru sahiplerinin başvuru sırasında şahsen bulunması zorunludur. 25 Eyl&uuml;l 2014 tarihinden itibaren Schengen vizesi i&ccedil;in başvuru yapan başvuru sahiplerinin biometrik verilerini (Alınan parmak izi bilgileri 5 yıl s&uuml;reyle ge&ccedil;erli olacaktır. Malta, Polonya, Avusturya, Norve&ccedil;, Finlandiya, Litvanya hari&ccedil;.) Avrupa Vize Bilgi Sistemi&#39;ne kaydettirmesi zorunludur.<br /> &nbsp;</li> <li>&nbsp;İşlemi tamamlanmış t&uuml;m pasaportlar T&Uuml;RSAB Vize Departmanı yetkililerimiz tarafından teslim alınacaktır. Ancak İspanya ve Malta vize başvuruları i&ccedil;in İstanbul dışında ikamet eden başvuru sahiplerinin pasaportları Konsolosluk kargo birimince başvuru sahiplerine &uuml;cret karşılığında g&ouml;nderilecektir.&nbsp;</li> </ol> <ul> <li>Pasaportlarını &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişiler aracılığıyla teslim alacak &uuml;yelerimiz, şirket antetli k&acirc;ğıdına yazılmış kaşe ve ıslak imzalı vek&acirc;letname belgesine ek olarak teslim alacak kişinin kimlik fotokopisini de yetkililerimize sunmaları gerekmektedir.</li> </ul> <ol start="13"> <li>T&Uuml;RSAB Vize Başvuru Hizmeti ile ilgili &ouml;nemli bilgiler &amp; vize y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri, vize talep formu ve T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri ekte yer almaktadır.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla vize başvuru hizmeti almak isteyen seyahat acentalarımızın vize uygulamaları hakkında daha kapsamlı bilgi almak i&ccedil;in <a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a>e-mail adresine soru ve&nbsp;g&ouml;r&uuml;şlerini iletmeleri &ouml;nemle rica olunur.<br /> T&Uuml;RSAB Vize Departmanı aracılığıyla yapılacak olan vize başvuruları ilgili &uuml;lkenin İstanbul ve Ankara&rsquo;daki vize başvuru merkezlerine T&Uuml;RSAB yetkili personelleri aracılığıyla teslim ediliyor.<br /> &nbsp;</li> </ol> <p><strong>T&Uuml;RSAB Vize Departmanı Aracılığıyla Vize Alınabilecek &Uuml;lkeler </strong></p> <p>Almanya, ABD, Avusturya, Bel&ccedil;ika, Bulgaristan, &Ccedil;ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsve&ccedil;, İsvi&ccedil;re, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, L&uuml;ksemburg, Macaristan, Malta, Norve&ccedil;, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>İlgili Birim / İrtibat: </strong></p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Genel Merkez / İstanbul </strong></p> <p><strong>Vize Departmanı </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0212 259 84 04</p> <p><strong>Dahili Numaralar:295/367/368 </strong></p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:vize@tursab.org.tr">vize@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Caddesi Selenium Plaza 10C 4.Kat 34349 Fulya/Beşiktaş/İstanbul </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>T&Uuml;RSAB Ankara Vize Ofisi </strong></p> <p><strong>Tel: </strong>0312 212 33 67</p> <p><strong>Email: </strong><a href="mailto:emin.yildirim@tursab.org.tr">emin.yildirim@tursab.org.tr </a></p> <p><strong>Adres: Mebusevleri Mahallesi, Ayten Sokak No:39/6 &Ccedil;ankaya / Ankara </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vize Başvuru Hizmeti i&ccedil;in Hesap Numaraları </strong></p> <p><strong>Yapı ve Kredi Bankası /Fulya Şubesi (1220) </strong></p> <p><strong>T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi </strong></p> <p><strong>TL IBAN </strong>:TR64 0006 7010 0000 0057 6763 10</p> <p><strong>USD IBAN </strong>:TR95 0006 7010 0000 0055 6358 42</p> <p><strong>EURO IBAN </strong>:TR26 0006 7010 0000 0055 6471 72</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ek-1: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/ddc7e0c6-4da7-4965-8b2d-809c13c8e951.doc">&Ouml;nemli Bilgiler &amp; &Ouml;nemli Duyurular i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-2: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/012cc7f5-f381-4f8f-897f-7b884c8b5861.xlsx">Vize Talep Formu&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> <p><strong>Ek-3: </strong><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/b62d14f0-727b-4aec-ab2d-06e3c70acfe9.docx">T&Uuml;RSAB Vize İşlem Destek İlkeleri&nbsp;i&ccedil;in tıklayın. </a></p> truefalseApproved2019-07-30T17:17:26.162019-07-30T17:29:20.4273007Temmuz20193007Temmuz2019bc002de4-1b66-492c-80a2-fa6068c77c54Hac Umre ve İnanç Turizmi Fuarı Hakkında Duyuruhac-umre-ve-inan-turizmi-fuari-hakkinda-duyurutruehac-umre-ve-inan-turizmi-fuari-hakkinda-duyuru2019-07-26T13:52:162019-07-19T11:52:16false20 senedir başarılı bir organizasyon olarak, İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her ülkesinden helal ve inanç turizmi alanında faaliyet gösteren yüzlerce otel ve turizm acentasını aynı mekanda buluşturan Asfar Exhibition & Management Organizing tarafından Birliğimize iletildiği üzere; 28 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde “Hac Umre ve İnanç Turizmi Fuarı” gerçekleştirilecektir./Images/Content/bc002de4-1b66-492c-80a2-fa6068c77c54-thumb.jpg<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:black">Helal ve inan&ccedil; turizmi alanında faaliyet g&ouml;steren otel ve turizm acentalarını<strong><em> </em></strong>aynı mekanda buluşturan Asfar Exhibition &amp; Management Organizing tarafından Birliğimize iletildiği &uuml;zere;&nbsp;<strong>28</strong><strong> &ndash;</strong><strong> 29 Ağustos 2019&nbsp;</strong>tarihleri arasında İstanbul L&uuml;tfi Kırdar Kongre Merkezi&rsquo;nde<strong>&nbsp;&ldquo;Hac Umre ve İnan&ccedil; Turizmi Fuarı&rdquo; </strong>ger&ccedil;ekleştirilecektir.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl K&uuml;lt&uuml;r Turizm M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;n&uuml;n yanı sıra T&Uuml;RSAB, THY ve Suud Hava Yollarının da stant ile iştirak edeceği fuar; Ortadoğu başta olmak &uuml;zere İslam &uuml;lkelerinden helal ve inan&ccedil; turizmi alanında faaliyet g&ouml;steren turizm acentalarını, Mekke-Medine otellerini, transfer ve yemek firmalarını aynı mek&acirc;nda bir araya getirecek. T&uuml;rkiye&rsquo;den 800&rsquo;e yakın turizm firmasının ziyaret edeceği ve fuar, ikinci g&uuml;n halkın ziyaretine a&ccedil;ılacak. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">S&ouml;z konusu fuara katılmak ve/veya detaylı bilgi almak isteyen &uuml;yelerimizin, aşağıdaki irtibat bilgileri &uuml;zerinden iletişime ge&ccedil;meleri rica olunur.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:black">İrtibat Bilgileri</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><u><span style="color:black">İlgili Kişi:</span></u></strong><span style="color:black"> Nurhan Baltalı</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><u><span style="color:black">Tel:</span></u></strong> <span style="color:black">0530 935 79 65&nbsp;/ 0532 652 35 22</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><u><span style="color:black">E-mail:</span></u></strong>&nbsp; <span style="color:black"><a href="mailto:hacumrefuar@gmail.com" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">hacumrefuar@gmail.com</a> </span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/7360a60f-50a6-46ec-84e1-905b20a93943.pdf"><span style="color:#3498db"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="background-color:white">Fuar Broş&uuml;r&uuml; i&ccedil;in tıklayın.</span></span></span></span></a></p> truefalseApproved2019-07-19T11:55:29.1172019-08-05T14:53:17.272607Temmuz20191907Temmuz2019d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019travel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-2019truetravel-turkey-izmir-turizm-fuar-ve-kongresi-5-7-aralik-20192019-07-18T15:14:382019-07-18T15:14:38falseTravel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi / 5-7 Aralık 2019/Images/Content/d69b0c67-308e-4b3b-9c81-42b4718823a1-thumb.jpg<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/52d7db83-d3e6-46a4-9e8c-3ce6b01a13b7.JPG" style="width:%100" /></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.C. K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı himayelerinde d&uuml;zenlenen &lsquo;Travel Turkey İzmir&rsquo; Turizm Fuar ve Kongresi, T&uuml;rkiye&rsquo;nin turizm alanındaki en &ouml;nemli buluşmalarından biri olarak T&uuml;rkiye Seyahat Acentaları Birliği (T&Uuml;RSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla <strong>13. kez 5-7 Aralık 2019 </strong>tarihleri arasında T&uuml;rkiye&rsquo;nin en b&uuml;y&uuml;k ve en modern fuar kompleksi olan fuarizmir&rsquo;de ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl 43 farklı &uuml;lkeden 1.217 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı, 101 farklı &uuml;lkeden 44.022 kişi tarafından ziyaret edilmiş, ger&ccedil;ekleşen ticari g&ouml;r&uuml;şmeler, satın alıcılarla yapılan anlaşmalar ve artan nitelikli ziyaret&ccedil;isiyle katılımcıları fuarda hedeflerine ulaştırmıştır. 2019 yılında da artan yeni firma katılım talepleri Travel Turkey İzmir&rsquo;in bu yılda yeni iş birlikleri i&ccedil;in ticari bir platform olacağını g&ouml;stermektedir. Her 2 salonunda B2B&rsquo;ye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; fuar ilk 2 g&uuml;n sadece profesyonel ziyaret&ccedil;iye, Cumartesi ise halka (B2C) a&ccedil;ık olacaktır. Fuar 2019 yılında 20.000 m2 nin &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleşecektir.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/8df7648e-cc2c-4a8d-a3f2-8556c3f47841.JPG" style="width:50%" /></p> <h1 style="margin-left:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">TURİZM SEKT&Ouml;R&Uuml;NDEKİ YENİ İŞ FIRSATLARI &amp; TRENDLER&nbsp;BU FUARDA!</span></span></span></h1> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı her yıl artan katılımlarla b&uuml;y&uuml;meye, katılımcılarına fırsatlar sunmaya ve d&uuml;nya turizm sekt&ouml;r&uuml;nde bilinirliliğini artırmaya devam etmektedir. Yurt dışı trendlerini takip ederek gelişen ve B2B olarak b&uuml;y&uuml;yen fuarda her yıl yeni konseptler geliştirerek sekt&ouml;r&uuml;n ihtiya&ccedil;larına g&ouml;re yeni &ouml;zel b&ouml;l&uuml;mler oluşturulmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bu yılın &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml; ALTERNATİF TURİZM olup, son yıllarda macera turizmine artan ilgiden yola &ccedil;ıkarak oluşturulan bu b&ouml;l&uuml;m&uuml;n fuara bu yıl damga vurması hedeflenmektedir. Bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m, macera turizmine ve sporlarına y&ouml;nelik seyahat acentalarına, konaklama tesislerine, hizmet veren işletmelere, &uuml;r&uuml;n tedarik&ccedil;ilerine, kul&uuml;plere y&ouml;nelik bir&ccedil;ok firmaya ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak firmalar, ilk 2 g&uuml;n profesyonel ziyaret&ccedil;ilere fuarın son g&uuml;n&uuml; ise son t&uuml;keticilere hizmet ve &uuml;r&uuml;nlerini tanıtma imkanı bulacaklardır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/990778f8-1f9a-4154-a381-8030109748c6.JPG" style="width:70%" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#ff9933">SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ &Ouml;ZEL B&Ouml;L&Uuml;M&Uuml;!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/269bb45e-1cc1-4c88-805f-7762c7636e47.JPG" style="height:48px; width:324px" /></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ge&ccedil;en yıl fuarda ilk defa; sekt&ouml;r&uuml;n dijitalleşme s&uuml;recindeki ihtiya&ccedil;larına bağlı olarak oluşturulan ve b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;ren <strong>TRAVEL TECHNOLOGY &Ouml;zel b&ouml;l&uuml;m&uuml;; </strong>bu yıl daha fazla firmanın katılımına ev sahipliği yapacaktır. Bu &ouml;zel alanda stant alacak teknoloji firmaları, profesyonel ziyaret&ccedil;ilere turizm sekt&ouml;r&uuml;ne y&ouml;nelik olan &uuml;r&uuml;n ve teknolojilerini tanıtma imkanı bulacaklardır. Bu yıl da bu &ouml;zel b&ouml;l&uuml;m i&ccedil;erisine kurulacak <strong>&lsquo;Forum Alanında&rsquo; </strong>fuar boyunca yurt i&ccedil;i ve yurt dışından gelecek &ouml;nemli konuşmacılar sekt&ouml;rle bir araya gelerek sekt&ouml;rdeki gelişmeleri interaktif olarak paylaşacaklardır. <strong>ttitech Stage by HotelRunner Theater </strong>adıyla Travel Turkey İzmir&rsquo;de <strong>ttitech Seyahat Teknolojileri &Ouml;zel B&ouml;l&uuml;m&uuml; </strong>i&ccedil;erisinde kurulacak bu sahnede<strong>, </strong>2019 pazar sonu&ccedil;ları, 2020 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmeler tartışılacaktır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/apps//Images/Content/b6958151-eab1-46d1-bd3c-48678eed6e09.JPG" style="height:245px; width:747px" /></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">STANT &Uuml;CRETLERİNDE TUR OPERAT&Ouml;RLERİ VE SEYAHAT ACENTALARINA &Ouml;ZEL %25 İNDİRİM!</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TRAVEL TURKEY İZMİR fuarında sekt&ouml;r&uuml;n katılımını artırmak ve firmaları desteklemek adına T&Uuml;RSAB &uuml;yelerine %25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca bu yıl 30 Ağustos&rsquo;a kadar yapılacak peşin &ouml;demelere y&ouml;nelik ekstra %15 indirim de mevcuttur.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9933">KOSGEB VE İZMİR TİCARET ODASI STANT DESTEKLERİ</span></span></span></p> <p style="margin-left:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Fuarımız <strong>KOSGEB </strong>ve <strong>İZMİR TİCARET ODASI (İTO) </strong>tarafından desteklenmektedir.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>KOSGEB, </strong>KOBİ&lsquo;lere en fazla 50 m2&rsquo;ye kadar <strong>m2 </strong><strong>başına 100.-TL</strong>, <strong>İzmir Ticaret Odası ise &uuml;yelerine 40m2ye kadar %60 </strong>oranında teşvik imkanı sunmaktadır.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Travel Turkey İzmir Fuarı nitelikli katılımcı ve ziyaret&ccedil;isiyle emin adımlar ile b&uuml;y&uuml;meye ve gelişmeye devam ederken sizleri de aramızda katılımcı olarak g&ouml;rmeyi diler, detaylı bilgi i&ccedil;in sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bildiririz.</span></span></p> <p style="margin-left:7px; margin-right:7px; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:18px"><span style="color:#ff9900">STANT YERİ TEKLİFİ VE DİĞER DETAYLAR İ&Ccedil;İN İLETİŞİM:</span></span></span></p> <p><img alt="" src="https://www.tursab.org.tr/assets/mailings/tursab_080219/images/logo.jpg" /></p> <p><strong>Esra TOLGAY&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 50&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><a href="mailto:esra.tolgay@tursab.org.tr">esra.tolgay@tursab.org.tr</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><strong>Sevin&ccedil; DİVRİKLİ</strong></p> <p>Fuarlar Direkt&ouml;r&uuml;</p> <p>0212 259 84 04 - 0539 453 89 20</p> <p><a href="mailto:sevinc.divrikli@tursab.org.tr">sevinc.divrikli@tursab.org.tr</a></p> truefalseApproved2019-07-18T15:23:21.5872019-07-18T17:08:00.431807Temmuz20191807Temmuz20190afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fbMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyurumuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyurutruemuze-ve-orenyerlerinin-turizm-sezonunda-mesai-saatlerinin-uzatilmasi-hakkinda-duyuru2019-03-26T17:48:022019-03-26T17:48:02falseMüze ve Örenyerlerinin Turizm Sezonunda Mesai Saatlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru/Images/Content/0afcc3df-8a28-4c8b-986c-7698a33ef0fb-thumb.jpg<p>T.C K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığından Birlğimize iletilen yazıya istinaden;</p> <hr /> <p>Bakanlığımıza bağlı bazı M&uuml;ze ve &Ouml;renyerlerindeki ziyaret&ccedil;i yoğunluğundan dolayı mesai saatleri uzatılmıştır.</p> <p><a href="https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/618dcfdc-60cf-4107-962b-ebaa3529ef41.pdf">Detaylı bilgi i&ccedil;in tıklayın.</a></p> truefalseApproved2019-03-26T17:54:58.6172019-07-05T09:23:23.1232603Mart20192603Mart2019
TÜRSAB TV
Birliğimiz Web Televizyonu Canlı Yayını
TÜRSAB'DAN HABERLER
Birliğimiz ve Sektör Hakkında Aktüel Haberler
TÜM HABERLER
DUYURULAR
Birliğimiz ve Turizm Sektörü Hakkında Güncel Duyurular
TÜM DUYURULAR